Syska Jacek - lutnictwo artystyczne

Latest Video

Jacek Syska absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A.Kenara w Zakopanem (specjalizacja artystyczna - lutnictwo artystyczne), od 1983 roku buduje instrumenty jako artysta lutnik, od tegoż roku członek Związku Polskich Artystów Lutników. Buduje nowe instrumenty smyczkowe mistrzowskie - wiolonczele, altówki, skrzypce w tym skrzypce dziecięce - 1/2 i 3/4 a także małe wiolonczele 1/2 i 3/4. Zajmuje się także naprawą i korektami kontrabasów, wiolonczel, altówek i skrzypiec. Uczestniczyłem w wielu konkursach lutniczych np. Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (kilkukrotnie) z dobrymi wynikami. Syn Tomasz uczęszcza do Państwowego Liceum Sztuk Pllastycznych im. A. Kenara w Zakopnem (specjalizacja artystyczna - lutnictwo artystyczne) oraz buduje instrumenty w pracowni ojca.polski english