"Muzyka — to początek i koniec wszelkiej mowy"

Ryszard Wagner

O mnie

O mnie

Jacek Syska absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A.Kenara w Zakopanem (specjalizacja artystyczna – lutnictwo artystyczne), od 1983 roku buduje instrumenty jako artysta lutnik, od tegoż roku członek Związku Polskich Artystów Lutników. Buduje nowe instrumenty smyczkowe mistrzowskie – wiolonczele, altówki, skrzypce w tym skrzypce dziecięce – 1/2 i 3/4 a także małe wiolonczele 1/2 i 3/4. Zajmuje się także naprawą i korektami kontrabasów, wiolonczel, altówek i skrzypiec. Uczestniczyłem w wielu konkursach lutniczych np. Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu (kilkukrotnie) z dobrymi wynikami. Syn Tomasz uczęszcza do Państwowego Liceum Sztuk Pllastycznych im. A. Kenara w Zakopnem (specjalizacja artystyczna – lutnictwo artystyczne) oraz buduje instrumenty w pracowni ojca.

2006-2010 – Liceum Plastyczne im. Antoniego Kenara w Zakopanem,
specjalnosc: Lutnictwo

2010-2014 – Podhalanska Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Targu,
kierunek: Architektura i Urbanistyka, studia I stopnia – inzynierskie

2015-2016 – Politechnika Wroclawska, wydzial Architektury, specjalnosc:
Architektura i Ochrona Zabytkow, studia II stopnia – magisterskie

Instrumenty

Zapraszam do oglądania

Obejrzyj zdjęcia

Kontakt

Jacek Syska

Phone :

(0 18) 264 95 05 (kom. 0 606 145 076)

Email :

tom_s@o2.pl

Address :

ul. Kowaniec 164 B
34-400 Nowy Targ